ข่าวสาร

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน Diamond เกม Dot War


 

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน Diamond เกม Dot War


            ผู้เล่นสามารถเติมเงินเพื่อแลกเปลี่ยนเงินเป็น Diamond ภายในเกมได้หลายช่องทางทั้งแบบเติมระบบ App Store หรือ Google Play และ ทางหน้าเว็บไซต์ โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนเงินเป็น Diamond ภายในเกมเท่ากับ


 

1 บาท = 2 Diamond

 


ตารางอัตราแลกเปลี่ยนของการเติมเงินในช่องทางทั้ง 3 ช่องทาง ดังนี้

 

   ตารางอัตราแลกเปลี่ยน ในระบบ Android


 ราคาเติมเงิน (บาท)  Gold (อัตราปกติ) โบนัส Gold  รวม Gold ทั้งหมด 
 32 60  60 
 150 300  30  330 
 300 600  70  670 
 600 1,200  150  1,345 
 1,500 3,000  450  3,450 
 3,000 6,000  1,020  7,020 
  

วิธีการเติมเงินเกม Dot War ผ่านระบบ Android

อ่านรายละเอียดได้จากลิ้งค์ด้านล้างนี้

  


 

 ตารางอัตราแลกเปลี่ยน ในระบบ iOS

 

 ราคาเติมเงิน (USD) Gold (อัตราปกติ)  โบนัส Gold  รวม Gold ที่ได้รับ 
 0.99 60 66 
 4.99 300 30  330 
 9.99 600 70  670 
 19.99 1,200  150  1,345 
 49.99 3,000  450  3,450 
 99.99 6,000  1,020  7,020 

  

วิธีการเติมเงินเกม Dot War ผ่านระบบ iOS

อ่านรายละเอียดได้จากลิ้งค์ด้านล้างนี้

 


    

 ตารางอัตราแลกเปลี่ยนการเติมเงิน ผ่านทางเว็บไซต์

 

 ราคาบัตรเติมเงิน 

(บาท)

Gold 

(อัตราปกติ) 

โบนัส Gold

รวม Gold 

ประเภทบัตรเติมเงิน
 50 100  5 105   12Call, True Money, iBaht
 60 120  6 126   Happy DTAC
 90 180  9 189   True Money
 100 200  20 220 

 12Call, MOL Points,

 Zest Card, iBaht, Happy DTAC

 150 300  30 330   True Money
 200 400  40 440   Happy DTAC
 300 600  70 670

 12Call, True Money,

 MOL Points, Zest Card, iBaht, Happy DTAC

 500 1,000  125 1,125 

 12Call, True Money,

 MOL Points, Zest Card, iBaht, Happy DTAC

 1,000 2,000  300 2,300 

 12Call, True Money,

 MOL Points, Zest Card, iBaht

 2,000 4,000  600 4,600   MOL Points, Zest Card, iBaht
 3,000 6,000  1,020 7,020   Zest Card
 3,500 7,000  1,190 8,190   MOL Points
 5,000 10,000  1,800 11,800   MOL Points, iBaht
 10,000 20,000  4,000 24,000   iBaht
 30,000 60,000  12,000 72,000   iBaht
 50,000 100,000  20,000 120,000   iBaht

วิธีการเติมเงินเกม Dot War ผ่านทางหน้าเว็บไซต์

 อ่านรายละเอียดได้จากลิ้งค์ด้านล่างนี้

http://www.gameforest.in.th/news/view/949/

 

    

   

【GameForest】http://www.gf.in.th